اهداف

کمک به توسعه وب فارسی

بهینه سازی و تسهیل امور فنی و تکنیکی مبتنی بر نیاز و خواست مشتری

ارائه سرویس مطلوب و جلب رضایت مشتری

راش فیلم

آرشیو آنلاین فیلم خام ایران

خدمتی نو از نمایه پردازان پندار به توسعه محتوای ویدیویی و کمک به توسعه تجارت الکترونیک ایران

اهمیت تجارت الکترونیک

امروزه با نفوذ فناوری های نرم افزاری در همه ابعاد کسب‌وکار ، استفاده از تجارت الکترونیکی به یک ضرورت تبدیل شده است. تجارت الکترونیکی به ‌طور کلی به استفاده از ارتباطات الکترونیکی بر بستر اینترنت در فرآیند تجارت و افزایش فروش از این طریق، گفته می‌شود.

ویژگی‌هایی نظیر:

- حذف ﻭﺍﺳﻄﻪ و ﺻﺮﻓﻪ‌جویی در ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ها

- ارائه ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ موثرتر ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ بهتر ﺑﻪ مشتریان

- ﺳﻬﻮﻟﺖ و سرعت در ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ

- ارائه و دریافت ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺑﻪ ‌هنگام

- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ خواست مشتری

- افزایش سطح رفاه زندگی مردم

- ایجاد امکان ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ برای ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ و کوتاه شدن زمان ارسال.

تمامی موارد گفته شده باعث شده که ضریب نفوذ و دامنه تجارت الکترونیکی روز ‌به ‌روز گسترش یافته و مصرف‌کنندگان بیشتری را پوشش دهد.

راش فیلم