حضور در نمایشگاه ها

آوریل 24, 2020

راش فیلم در نمایشگاه جنبی مراسم جایز ملی طراحی بسته بندی

بازدید مقام محترم وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی جناب آقای مونسان به اتفاق هیئت همراه و رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جناب آقای دکتر ایمانی از غرفه راش فیلم در نمایشگاه جنبی مراسم جایز ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی .
جولای 24, 2019

شرکت نمایه پردازان پندار با استارتاپ راش فیلم درنمایشگاه الکامپ 98

غرفه شرکت نمایه پردازان پندار و حضور راش فیلم درنمایشگاه الکامپ 98
جولای 9, 2019
نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال استان قم

دوازدهمین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال

نمایشگاه توسعه کسب وکارهای فرهنگی در فضای مجازی یک بستر و زمینه مناسبی است که در صورت تحقق واقعی و استمرار آن میتواند زمینه ارتباط پایدار و مؤثر میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را فراهم کرده و ضمن حمایت صحیح از تولیدات فرهنگی در فضای مجازی، به استمرار و گسترش استفاده از این محصولات در فضای مجازی کشور کمک کند.
آوریل 10, 2019
راش فیلم در اینوتکس

راش فیلم در اینوتکس۲۰۱۹

شرکت نمایه پردازان پندار با معرفی استارتاپ راش فیلم در طی چهار روز برگزاری نمایشگاه اینوتکس، فرصت تعامل یا ملاقات با شخصیت‌های تصمیم‌ گیری را داشت که برای بهره برداری از این تعامل تلاش خود را بعمل آورد.
راش فیلم